Předvolební leták – sonda do mělčin křehké politikovy duše

5. 10. 2012 14:58:55
Kdo je vlastně politik a co o sobě říká? Aniž by to člověk nějak zvlášť chtěl, právě takové informace na něj útočí ze všech stran tak, že jim téměř nelze uniknout. Lezou do bytu, okupují schránky na dopisy, maskují tramvaje, na pojízdných billboardech vám defilují před okny, pokud žijete, tak jako já, v přízemí.
"Pod záštitou kandidátky do Senátu PČR MUDr. Dagmar Molendové, se ve čtvrtek uskutečnil sportovní den pro rodinné týmy." Znamená to, že přišla také? Možná se jen usmívala z plakátu...www.odsmsk.cz

Přesně takhle na mne zaútočila předvolební kampaň kandidátky ODS do senátu MUDr. Dagmar Molendové. Jednoho slunečného dopoledne „lékař na vaší straně“ projel i naší – dlužno říci slepou – uličkou. Předvolební leták paní doktorky mi před pár dny kdosi přiložil mezi jiné reklamní letáky, takže vím, že to je ta, co „je připravena mi/nám pomáhat.“
Je to sice hezká informace, ale paní doktorku ničím neodlišuje od jiných politiků, vždyť jakou jinou povinnost v kterékoli funkci politik má, než právě pomáhat lidem, tedy svým voličům, zlepšovat život a podmínky k němu? Pochopitelně, pomineme-li skutečnost, že být politikem je poměrně slušné živobytí a valná většina politiků je rozhodnuta tuto svoji hřivnu hájit všemi prostředky a snad i za jakoukoli cenu. A k tomu ještě takový slogan velmi neodbytně připomíná současnou českou policii... (Proč? Je to záměr?)
Předvolební výrony kterékoli strany, to je vždycky žůžo. Slibují modré z nebe i bez příslušného ptactva, neboť fantazie kreativních výrobců předvolebních tiskovin a plakátů je bezbřehá. Jsou většinou primitivní, více či méně hloupé a především postrádají pro mne to podstatné, tedy humor. Jde to – jak jinak - napříč etablovaným politickým spektrem, takže zjevně základní funkcí takové tiskoviny či plakátu je unudit voliče k smrti. Tahle choroba se nevyhnula ani kampani kandidátky, která je připravena pomáhat. Jenže nebývá na škodu příslušnou tiskovinu si přece jen prohlédnout a třeba i přečíst. Někdy totiž zjistíte nečekané věci.

Když chybí peníze, je třeba se zaštítit
Na první pohled je zřejmé, že ODS v našem regionu nejspíš ze všeho docházejí finance, protože leták nadějné kandidátky do senátu svěřila do rukou velmi slušně řečeno hodně podivným kreativcům.
Jednak zjevně neumí tak docela česky (pokud mne paměť nemýlí, spolehnout se mohu pořád ještě jedině na „ni“, nikoli na „ní“, pokud tedy na ní nechci rovnou ležet), jednak by - co se stylistiky týče - potřebovali za uši (nalepit dvakrát "jak – tak" na jedinou stránku hned vedle sebe je ubohost a editorská neschopnost), tečky na konci vět či hesel, toť zjevně zóna neprobádaná, a o velkých písmenech nemá smysl vůbec mluvit. Ta se na letáku roztančila jako kreativcův tanec svatého Víta. Fakt, že autoři neznají k akci jiné sloveso, než že probíhá, jen potvrzuje jistotu, že chyběly peníze nejen na korektora, ale i na redaktora.
Ale chápu, že z hlediska vyšší politiky jsou to prkotiny. Podstatná je přece idea. Jenže kde ji hledat? A lze ji v předvolebních výronech politických stran vůbec najít?
Podporu na letáku doktorce Molendové vyjádřila předsedkyně sněmovny Němcová, přednosta onkologické kliniky ostravské fakultní nemocnice (zřejmě kandidátčin nadřízený), plukovník inženýr (šéf moravskoslezských hasičů) a pak prošedivělý muž s ušlechtilým bíbrem – taky plukovník, pro změnu ve výslužbě. Otitulováni byli všichni, jen u předsedkyně sněmovny – kde nic není ani smrt nebere - zůstalo (pouhé) „paní“... (A není to náhodou k předsedkyni sněmovny tak trochu neuctivé? Nedalo se to vymyslet lépe – třeba se obejít bez těch nanicovatých titulů?)
Z vyjádření předsedkyně poslanecké sněmovny se nicméně dozvídáme, že „paní doktorka Molendová se jako zákonodárce osvědčila“. Předsedkyně sněmovny vyzdvihuje politické zkušenosti paní doktorky, prý už si, jak se byla vyjádřila Miroslava Němcová, „osahala všechny úrovně politiky“. Sedím, ani nedutám. Vážně. Jednak mne taková vyjádření „z moci úřední“ z gruntu odpuzují, jednak Miroslava Němcová jednoduše není tím správným arbitrem.
Tím jsou - jak obecně známo – toliko a pouze voliči.

Když se kreativec zacyklí, z doktora je trdlo

Je skvělé dozvědět se, že v tomto chronicky nemocném regionu je „lékař na vaší straně“, jak zřejmě zní volební motto paní doktorky Molendové.
Leč, po zkušenostech s lékaři v politice (a nebylo jich v uplynulých letech vůbec málo) si nemohu pomoci, napadá mne jediné - drž se ševče svého kopyta. A nemám na mysli jen MUDr. Julínka, ale třeba i MUDr. Ratha, anebo MUDr. Langera, nebo třeba MUDr. Bessera a mnohé další, které jejich profese zřejmě už nadobro přestala bavit a zahnízdili (a někteří stále hnízdí) v obou komorách našeho parlamentu.
Těžko říci, zda se paní doktorka své profese vzdá taky, nebo se chystá dál ošetřovat pacienty a po nocích studovat příslušnou legislativu a návrhy nových zákonů. Já osobně nevěřím ani dost málo, že lze kvalitně dělat obojí.
A co má být ta „naše strana“? Je to strana pacientů, které jejich lékař vidí minutu a už má jasno? Je to strana tělesně postižených, kteří si budou vylepšovat fyzičku jízdou k nedosažitelnému bankomatu? Je to strana těch, co jsou v balíku, protože lépe než jiní našli cestu, jak využít anebo obejít zákon?
Není nad jednoduchou floskuli, ovšem.
„Chci zažít Ostravu úspěšnou, hrdou a prosperující,“ tvrdí kandidátka potenciálním voličům bílé na hnědém (moc hezká barevná kombinace, co jí chtěl kreativec vlastně naznačit?).
No jo, a co tedy paní doktorka během letitého osahávání všech úrovní politiky dělala, když Ostrava vypadá, jak vypadá, rozvíjí se jaksi latentně, tedy ne právě viditelně, dýcháme tu všichni vespolek karcinogenní svinstvo a blíží se nejen volby, ale také zimní sezona?
Předpokládám u paní kandidátky do senátu jistou a poměrně značnou míru inteligence, takže mne upřímně leká, že za ni v kampani bojuje tak mizerně odvedená práce kohosi zcela beze jména. Má snad ona zapotřebí, aby se o ní kdekoli psalo jako o „doktorce MUDr.“?
Kde se asi školil autor předvolebního letáku ODS? Nejspíš má taky nějaký dojemný titul.

A co volební program?
Stránka nadepsaná jako „Hlavní body Volebního programu“ nabízí několik obecností z oblasti zdravotnictví. Graficky jde o naprostý guláš, nerespektující elementární pravidla naší mateřštiny.
Čím mne ale zmíněná část letáku naprosto vykolejila, to je slib paní doktorky (tentokrát modrý na bílém), že chce „BĚLSKÝ LES změnit v „Zelenou OÁZU“ obvodu. Tak nevím - u ostřílené harcovnice, která si „osahala všechny úrovně politiky“, mne takový slib znepokojuje dvojnásob. Zkusila jsem si zmíněný bod najít ve volebním programu paní kandidátky na internetu a – světe div se – zobrazil se mi týž leták, jaký mi přistál ve schránce. Navíc je tu jen vzpomínka, že v časech jejího dětství bývalo líp.
Tak tomu už nerozumím vůbec. Co tím chce proboha pravicová politička naznačit? Zdá se, že modré obzory začaly nikoli růžovět, ale rovnou už červenat. A jak to vůbec s tím Bělákem chce paní doktorka v senátu provést? To se sice nikde nedozvím, mohu pouze předpokládat, že tým ideových tvůrců kampaně paní doktorky zřejmě už připravuje nějaký vhodný zákon, jímž se může část Ostravy konečně proměnit a státi se kýženou „Zelenou OÁZOU“ obvodu. Sice mám neodbytný pocit, že v časech svého členství v zastupitelstvu příslušné městské části měla k realizaci svého snu mnohem blíže, ale coby normální smrtelník se můžu plést.
Nebo že by to byl jen klasický předvolební canc?

Kvalitní lékařka, mizerná kuchařka?
Poslední stránka letáku („MUDr. Dagmar Molendová přeje dobrou chuť“) je zřejmě určena sociálně slabším spoluobčanům. V časech, kdy jsou voličské opasky utahovány až na dírku za poslední dírkou na opasku, nás lékařka a onkoložka inspiruje, abychom si uvařili kuřecí srdíčka. Ovšem na slanině, lžíci másla, zalili to červeným vínem, kečupem a hořčicí a ještě to dorazili půlkou polévkové kostky. Nestačím se divit – je paní Molendová opravdu lékařka? Nebo má chuťové buňky – zřejmě následkem osahávání všech úrovní politiky - už zcela a naprosto mrtvé?
Vážně to myslí vážně?
Musím říci, a je mi z toho smutno, že je mi doktorky Molendové (na základě četby zmíněného letáku) nejvíc ze všeho líto. Neboť ten, kdo k voličům prostřednictvím zbabraného letáku či naivního billboardu promlouvá, doktorka Molendová jistojistě není.
Je to reklamní produkt. Bez života, bez dechu, ořezaný, zmrtvělý a zdeformovaný. Tomu, kdo ostravskou onkoložku osobně nezná, o ní neřekne naprosto nic.
Předvolební leták kandidátky ODS do senátu v našem obvodu je až nečekaně nepovedený po všech stránkách. Jediné, co je na něm zřejmě kvalitní, je papír, na kterém je vytištěn. Obávám se, že pro političku, vyznávající tradiční a spíše konzervativní hodnoty, je to žalostně málo.

Co z toho plyne?
Podtrženo, sečteno – politik je bytost křehká a nevinná, zasluhující soucit a porozumění. Bez vlastního názoru a především bez jakéhokoli sebevědomí.
Tváří v tvář blížícím se volbám stává se hmotou připomínající tvaroh a z jinak inteligentního a patrně i vzdělaného tvora je zničehonic roztřepaný pudink, který si bez „specialistů“ na mediální masáž nevidí ani na špičku nosu. Jinak se totiž těžko dá vysvětlit, že vysokoškolsky vzdělaný člověk (a to z časů, kdy se ještě po absolvování kterékoli vysoké školy čeština nezapomínala) vypustí pod svým jménem do světa elaborát, který nestojí za víc než za rychlé uložení do kontejneru na papírový odpad. Nevěřím, že paní doktorka o své vůli vypouští do světa zjevné nepravdy a v případě nanicovatého receptu, určeného bůhvíkomu, dokonce zapomene i na elementární lékařská doporučení. Daleko spíš si myslím, že si na její (potažmo stranický účet) někdo snadno namastil kapsu.
Nechci, aby za mne rozhodoval v senátu takový politik.
Až si paní doktorka ujasní, jestli potřebuje takové „experty“ k tomu, aby se vrátila zpět do vyšší politiky, ráda si přečtu, co skutečně nabízí. Klidně mi to postačí černé na bílém a vůbec to nemusí připomínat lákání zpitomělých důchodců na guláš s nabídkou předraženého nádobí bez záruky.
Politika je až příliš vážná věc, než aby - pokud už do ní chce vstupovat - člověk zapomínal sám na sebe a nechával se kýmkoli deformovat.

Autor: Dana Havlenová | pátek 5.10.2012 14:58 | karma článku: 11.36 | přečteno: 898x

Další články blogera

Tato rubrika neobsahuje žádné články...

Další články z rubriky Ostrava

Petr Ernest

Epilepsie 2 - Těžko hledáme práci!

Ano je to tak! Zaměstnavatelé se nás bojí zaměstnat,protože se bojí naši nemoci.Jenže při pohovoru musíte tuto informaci zdělit,že jste pracovně omezen,protože při záchvatu v práci,pokud tuto skutečnost zatajíte,Vám hrozí vyhazov

1.2.2019 v 10:33 | Karma článku: 12.61 | Přečteno: 353 | Diskuse

Ivo Cerman

Zámecké parky v Ostravě

Jak města rostou, ocitají se krajinářské parky v nových prostorových vztazích. Jak je na tom Ostrava?

13.1.2019 v 14:37 | Karma článku: 10.12 | Přečteno: 253 | Diskuse

Pavel Janík

Proč jen se historie musí stále opakovat :-(

Jeden by řekl, že se lidé ze svých chyb poučí. Většinou se to tak děje, ale zrovna u nás na Jihu je to jen nesplnitelné přání,alespoň co se radních týká.

7.1.2019 v 22:03 | Karma článku: 8.21 | Přečteno: 301 | Diskuse

Ladislav Jílek

Když plechy dělají neplechu

Blogerky Jana Slaninová a po ní Mirka Pantlíková tady zveřejnily svůj profesní životopis. To mne inspirovalo k napsání jedné profesní vzpomínky, která by snad mohla někoho zajímat.

4.12.2018 v 16:06 | Karma článku: 19.44 | Přečteno: 428 | Diskuse

Zbyněk Sopuch

V Ostravě se za měsíc snížil počet nabízených bytů o čtvrtinu!

S nákupem bytu je to aktuálně v ČR celkem problém. Ceny vysoko, dostupnost hypoték se zhoršuje. Ale zmenšení veřejné nabídky v jednom z největších českých měst o 25% za jeden měsíc je pro zájemce doslova pohroma.

3.12.2018 v 0:07 | Karma článku: 12.26 | Přečteno: 482 | Diskuse
Počet článků 66 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1664
Tko sam, što sam... Snad jen snílek, toužící po troše mlhy.

Najdete na iDNES.cz