Máme zahraniční "školu"!!! (Juchůůů...)

23. 06. 2011 14:26:02
Je to vlastně lapálie, drobnost, z hlediska života obce marginálie. A přesto zcela veřejně dokumentuje, jak uvažují politici, kteří (a někteří z nich už dost dlouho) vedou naše město.
Brett Gray a ostravský primátor Petr Kajnar mají k sobě blízko, byť na fotografii z loňského roku stojí mezi nimi kanadská velvyslankyně Valerie RaymondováBrett Gray a ostravský primátor Petr Kajnar mají k sobě blízko, byť na fotografii z loňského roku stojí mezi nimi kanadská velvyslankyně Valerie Raymondovái-region.eu

Velmi hezky o tom - obávám se, že poněkud nechtěně - svědčí dnešní tematický blok v moravskoslezské příloze MF Dnes (tedy 23. 6. 2011). V názorovém poměru zhruba 3 : 1 (tři pro, jeden proti) se autorka snaží přinést nástin toho, o co jde ve sporu o legitimitu tak zvané zahraniční školy, známé jako 1st International School of Ostrava, s. r. o. A přidává tři názory členů zastupitelstva (Kajnar - ČSSD, Juchelka - TOP09, Kausta - Ostravak) a také svůj vlastní.

Voják v přední linii? Hlady určitě neumře
Je pochopitelné, že pokud "školu" hájí tři lidé (Kajnar, Gray, Juchelka) a její existenci kritizuje jediný (Kausta), může autorka zmíněných řádek dospět k závěru, že vlastně není tak moc co řešit. Dokládá to vlastní poznámkou (s titulkem Voják v přední linii to má vždy těžší), kterou zahajuje odzbrojující větou: "Tu školu Ostravsko prostě potřebovalo". A dopouští se - jak ostatně v současném tisku bývá skoro pravidlem - zmatení pojmů, naivního zjednodušení a zejména pak poskytuje pouze zcela účelové informace.
Ostravsko nepotřebovalo onu konkrétní školu, za to dám klidně krk.
Ostravsko potřebovalo školu takového typu - školu, která by poskytovala kvalitní vzdělání dětem cizinců, kteří na Ostravsku pracují, ale i dětem ostravských elit, ochotných za takové vzdělání platit školné převyšující dvě stě tisíc korun ročně. Takové potřebě není možné nic vytknout, pokud je naplněna v souladu se zákonem.

Jánabráchismus pro pokročilé
Je bohužel dáno dobou, v níž žijeme, že je možné leccos, co by v právním státě s funkční legislativou a kvalitní politickou garniturou na všech úrovních jednoduše možné vůbec nebylo.
Nebylo by možné vydávat povolení, umožňující plnit školní docházku škole, která není v restříku českých škol a která de facto školou není, neboť její výuku negarantuje žádný stát - náš ani žádný jiný.
Je samozřejmě na rodičích dětí, kteří takovou "školu" navštěvují, jestli svých více než dvě stě tisíc ročně takové škole chtějí odevzdávat.
Je ale na pováženou, jestliže takovému zcela soukromému subjektu vyplácí nemalé prostředky ze svého rozpočtu město.

Propletenec pojmů, vztahů, ale i politiky
Snažit se pochopit, v čem spor o 1st International School of Ostrava spočívá, není sice jednoduché, ale není to nemožné. Ostatně sama radnice v tomto směru učinila hodně a zvědavce na webu města (www.ostrava.cz) doslova zasypala dokumenty, které vznik zahraniční školy provázely. A nejotrlejší šťourové mohou skutečně ve stovkách publikovaných stránek najít pozoruhodné doklady politické naivity, neprozíravosti anebo možná vypočítavosti a jánabráchismu, které tyto dokumenty celkem zřetelně obsahují. O něco snadnější četbu poskytují webové stránky radniční opozice (viz http://hnutiostravak.cz/kauzy/1st-international-school-of-ostrava/). Doporučuji ke studiu obojí.
I naprosto neinformovaný čtenář se totiž z obou zdrojů může dozvědět, jak se záměr založit školu měnil, jak se přizpůsoboval výhradám úřadů, ale i to, jak se dařilo (a stále daří) tento záměr z veřejných prostředků financovat.
A to je patrně hlavní potíž.
Se zcela zásadní podporou města vzniklo nejprve soukromé gymnázium a poté i zmíněná "zahraniční škola" (detaily viz výše uvedené weby).

Óm, óm, mhmmmm, óm....
Ze strany vedení města se stále dokola opakují mantry ve stylu - žádná taková škola ve městě nebyla, musel vzniknout zcela nový subjekt, pro město měl vznik této školy zcela zásadní význam, bez ní by patrně Ostrava padla...
Je to tak jednoduché, že to začíná být směšné.
Výhrady kritiků "zahraniční školy" jsou bagatelizovány a označovány za nesmyslný "džihád", který se dá těžko pochopit (viz inženýr a zastupitel Juchelka dnes v MF Dnes).
Neumím si představit, že by právník (v dnešní MF Dnes magistr a zastupitel Kausta) vedl nesmyslný "džihád" jen proto, že potřebuje ukojit nějakou svoji chimérickou potřebu a riskoval by přitom svoje dobré jméno advokáta.
Ostatně argumenty, které Aleš Juchelka v MF Dnes přináší, jsou více než úsměvné: označuje ji jako "školu snů", "výuka je prostě ́friendly ́ ", "dítě vyjde s velkými vědomostmi, aniž by na něj někdo vyvíjel tlak a vyhrožoval mu třeba špatnou známkou..." Potěšpámbu, pan zastupitel zapomněl, že už nemoderuje Medúzu? To mu skutečně nevadí, že jeho děti chodí do školy s naprosto nejasným statutem? V Británii - a to by jako otec i zastupitel možná měl vědět - platí, že soukromý subjekt, který není zapsán v rejstříku tamních škol, nesmí vystupovat jako škola, jinak se dopouští trestného činu.
No ale tady u nás zjevně stačí, že je dětem ve škole dobře...

Příliš mnoho otazníků
Přiznávám, je mi jedno, jestli zrovna tahle škola bude či nebude. Dokonce se přistihuju při myšlénce, že tvůrci nápadu vybudovat další školu v areálu základní školy v Ostrčilově ulici jsou svým způsobem geniální. A skutečně mne baví, kam až jsou spolutvůrci 1st International School of Ostrava na ostravské radnici schopni zajít, aby i zpětně vytloukli ze země podporu pro svoji podporu "školy", o níž zatím žádná odborná instituce neposkytla důvěryhodnou informaci, jak kvalitní výuka je zde poskytována.
Svoje děti bych do této konkrétní školy nedala - nejen proto, že požadované školné považuju za neadekvátní, ale prostě proto, že je kolem této školy až příliš nejasno. A těch nejasností neubývá, naopak se kupí.
Ani po několikahodinovém studiu radničního webu jsem nepochopila, proč bylo nutné zakládat pro účely zahraniční školy nejdřív jedno a poté druhé eseróčko, přestože ve městě existovaly a existují kvalitní školy, které podobnou službu mohly vykonat neméně kvalitně, možná dokonce s onou patřičnou garancí ze strany státu a pravděpodobně i s nižšími náklady (pozoruhodné jsou třeba částky, požadované na reklamní kampaň od prvopočátku "projektu").
A také by mne zajímalo, když tak čtu, co se o škole píše, jak reálně ono zahraniční eseróčko vlastně funguje. Sídlí zřejmě ve Středisku volného času, personálně je však spojeno s prvním eseróčkem (základní školou a gymnáziem). Má vlastní učitelský sbor, nebo má učitele jiné než původní gymnázium? Jak je možné, že "zahraniční škola" dostává nejvyšší dotace ve městě (viz květnové zastupitelstvo)?
Jak reálně probíhá ono "Každoročně jsou (děti ze zahraniční školy - pozn. autorky) úspěšné při skládání vyrovnávacích zkoušek s Velkou Británií", o němž pro dnešní MF Dnes mluvil zakladatel školy Brett Gray? Jezdí děti do Londýna, nebo jezdí nějaká komise z Londýna do Ostravy? A z jaké britské školy, skutečně zapsané v rejstříku tamních škol? A kolik dětí takovou vyrovnávací zkoušku už složilo? A kolik žáků konkrétně v tomto školním roce tato "zahraniční škola" skutečně má?
Že mi do toho nic není, protože jde o soukromou firmu?
Tak s tím bych mohla částěčně i souhlasit, pokud by nešlo o veřejné finance.
Takhle mám stále neodbytnější pocit, že magistr Kausta a zlořečená ostravacká opozice na radnici má nejspíš pravdu. Navíc argumenty, které mají odhalit a vyvrátit jejich "džihád", spočívají v pocitech a dojmech. Podle mého nejhlubšího přesvědčení je to málo.

A není to náhodou průšvih?
Ostatně - měla bych ještě jednu otázku. A obávám se, že není vůbec malicherná.
Přijetí poslední dotace soukromé "zahraniční škole" připravovala podle dostupných informací (viz například záznam z květnového zastupitelstva na www.ostrava.cz) nikoli školská komise, jak by patrně napovídal selský rozum běžného občana, nýbrž jakási zcela nově ustavená "pracovní komise". Mezi jejími členy byl i ing. Juchelka.
Pokud - jak zcela otevřeně přiznal v dnešní MF Dnes - jeho děti tuto školu navštěvují, nejde náhodou o zcela frapantní střet zájmů?
Je mi jasné, že v právním Kocourkově, v němž tu dneska žijeme, je to z mé strany čistě řečnická otázka. Jestliže k tomu, aby vznikla jakákoli škola, stačí dostatečně zpitomělé zastupitelstvo a pár kámošů na ministerstvu školství, za nimiž stačí zajet a příslušné povolení-nepovolení je v kapse, pak klást takovou otázku je skutečně nepřiměřená naivita.
Je to stejně naivní jako zlobit se nad stavbami v chráněných krajinných oblastech, jimž se horem pádem mění příslušná povolení, pokud nečekaně nabydou na rozměrech. Je to stejně naivní, jako čekat, až někdo opraví chátrající domy v centrech měst, neboť tyto - často i památky - nakonec snadněji spadnou a ještě snadněji se pak může na jejich místě stavět (kanceláře, nákupní hangáry, atd. atd.).

Skutečně banalita? Nejde jen o školu
Ale nejde jen o školu, bohužel. Jde o způsob myšlení, jde o přístup k veřejným financím, jde o politickou etiku.
Ostravská radnice má s veřejnými prostředky tak trochu potíž. Dost se mi v této souvislosti líbí výraz "právní názor se vyvíjí", který jsem zaslechla v souvislosti s dotacemi na kulturní akce. Myslím, že situaci, v níž se naše společnost aktuálně nachází, nic necharakterizuje lépe.
Jak se může právní názor vyvíjet?
Copak je právo guma?
Dost dobře nechápu, proč v čele zmíněné pracovní skupiny, která rozhodovala o městských dotacích před květnovým zastupitelstvem už rovnou nezasedl Brett Gray (mimochodem, je to velice milý a přívětivý člověk, nepochybně ovládá umění vzbudit jen ty nejpozitivnější pocity). Naprosto chápu, že vůbec netuší, o co ve sporu o "jeho" školu jde. V Kanadě, předpokládám, tuhle bitvu vybojovali dávno předtím, než se stihl narodit.

Autor: Dana Havlenová | čtvrtek 23.6.2011 14:26 | karma článku: 18.29 | přečteno: 1931x

Další články blogera

Tato rubrika neobsahuje žádné články...

Další články z rubriky Ostrava

Petr Ernest

Epilepsie 2 - Těžko hledáme práci!

Ano je to tak! Zaměstnavatelé se nás bojí zaměstnat,protože se bojí naši nemoci.Jenže při pohovoru musíte tuto informaci zdělit,že jste pracovně omezen,protože při záchvatu v práci,pokud tuto skutečnost zatajíte,Vám hrozí vyhazov

1.2.2019 v 10:33 | Karma článku: 12.61 | Přečteno: 353 | Diskuse

Ivo Cerman

Zámecké parky v Ostravě

Jak města rostou, ocitají se krajinářské parky v nových prostorových vztazích. Jak je na tom Ostrava?

13.1.2019 v 14:37 | Karma článku: 10.12 | Přečteno: 253 | Diskuse

Pavel Janík

Proč jen se historie musí stále opakovat :-(

Jeden by řekl, že se lidé ze svých chyb poučí. Většinou se to tak děje, ale zrovna u nás na Jihu je to jen nesplnitelné přání,alespoň co se radních týká.

7.1.2019 v 22:03 | Karma článku: 8.21 | Přečteno: 301 | Diskuse

Ladislav Jílek

Když plechy dělají neplechu

Blogerky Jana Slaninová a po ní Mirka Pantlíková tady zveřejnily svůj profesní životopis. To mne inspirovalo k napsání jedné profesní vzpomínky, která by snad mohla někoho zajímat.

4.12.2018 v 16:06 | Karma článku: 19.44 | Přečteno: 428 | Diskuse

Zbyněk Sopuch

V Ostravě se za měsíc snížil počet nabízených bytů o čtvrtinu!

S nákupem bytu je to aktuálně v ČR celkem problém. Ceny vysoko, dostupnost hypoték se zhoršuje. Ale zmenšení veřejné nabídky v jednom z největších českých měst o 25% za jeden měsíc je pro zájemce doslova pohroma.

3.12.2018 v 0:07 | Karma článku: 12.26 | Přečteno: 482 | Diskuse
Počet článků 66 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1664
Tko sam, što sam... Snad jen snílek, toužící po troše mlhy.

Najdete na iDNES.cz